Aandacht voor afvoer en hergebruik condenswater

Aandacht voor afvoer en hergebruik condenswater

Aandacht voor afvoer en eventueel hergebruik van condenswater is belangrijk. Maar niet iedereen heeft dat in de gaten. Niet voor niets heeft het Hoogheemraadschap van Delfland de afvoer van condenswater benoemt als punt wat extra aandacht vraagt bij controles.

Condenswater ging altijd in de regenwateropslag, maar dat mag vanwege mogelijke restanten van gewasbeschermingsmiddelen niet meer. Bij een hoosbui kan het regenwaterbassin door de overstort namelijk overlopen, waardoor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Condenswater wordt nu veelal aan de vuilwatersilo toegevoegd. In nieuwe kasprojecten wordt er een aparte silo aangelegd, omdat het condenswater geen EC heeft en drainwater wel. Hierbij wordt het condenswater als eerste meegenomen met de voorregeling.

Afvoer van condenswater verwarmingsinstallatie
Om het rendement van een WKK-installatie te vergroten wordt op veel bedrijven gewerkt met een rookgascondensor. Verbrandingsgassen vormen in het condenswater zuren. De zuren kunnen het staal aantasten in het rookgassysteem waardoor er zware metalen (met name nikkel en chroom) vrijkomen. Ook kan de hogere temperatuur voor problemen zorgen in het oppervlakte water. Als het niet kan worden hergebruikt, loos dit condenswater dan op de riolering.

Reiniging kasdek
Het kasdek wordt door alle telers regelmatig schoongemaakt, door groentetelers over het algemeen tijdens de teeltwisseling. Een deel van het water dat gebruikt wordt in het reinigingsproces komt terecht in de condenswaterafvoer. Dit water bevat naast de toegepaste reinigingsmiddelen ook gewasbeschermingsmiddelen, die door verdamping vanaf het gewas ook op het kasdek terecht komen. Aandacht voor het voorkomen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen via deze waterstroom is gewenst. Afhankelijk van het gebruikte reinigingsproduct kan dit water een goede bron zijn van gietwater. De notitie ‘Reinigen binnenzijde kasdek’ geeft best practices voor de omgang met het reinigingswater van de binnenzijde van het kasdek.

Bron: Wageningen U&R BU Glastuinbouw

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meest gelezen