Fieldlab tweede fase in

Fieldlab tweede fase in

De tweede fase van het project Fieldlab Vertical Farming is ingezet, met nieuwe financiering, een hernieuwde focus, een nieuw toegetreden projectpartner en een nieuwe projectleider (Douwe-Frits Broens). In deze fase wordt ingezet op verkennen van de internationale markt, het uitwerken van kansrijke product-markt combinaties, verdere kennisopbouw en experimenten – en de uitbouw van de samenwerking in een gezamenlijke strategie en werkvorm.

Vertical Farming is de productie van gewassen in een 100% gecontroleerde omgeving. Omdat er ook zonder daglicht wordt gewerkt kan productie plaatsvinden in meerdere lagen. Het is een uitkomst voor bijvoorbeeld stedelijke omgevingen waar weinig ruimte is en waar behoefte is aan versproducten dicht bij de markt. De volledige controle over teeltomstandigheden geeft ook de mogelijkheid te sturen op een superieure kwaliteit. Ondanks de verwachtingen en investeringen is de markt nog voorzichtig. Het areaal is nog heel bescheiden maar groeit wel gestaag.

Samenwerking
Fieldlab Vertical Farming is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse onderzoekers en bedrijven om de toepassing van vertical farming te ondersteunen met toegankelijke kennis en testfaciliteiten en zo tegelijk de gezamenlijke afzetmarkt en de internationale kennispositie van Nederland te verstevigen.

Voorgaande fase
Het samenwerkingsverband heeft in de zomer van 2023 de eerste projectfase afgerond, waarin de markt is verkend en de samenwerking is opgezet. Er zijn gezamenlijk experimenten uitgevoerd, om onderling te leren en de competenties gezamenlijk te versterken. Er is een economisch model ontwikkeld om business cases te beoordelen. De partijen hebben vertrouwen in de samenwerking en hebben besloten de samenwerking door te zetten. Daarvoor is opnieuw financiering verkregen van Kansen voor West.

Start fase 2
Op vrijdag 17 november was de kick-off van de tweede fase van het project, genaamd Fieldlab Vertical Farming 2.0, met nieuwe financiering, een hernieuwde focus, een nieuw toegetreden projectpartner en een nieuwe projectleider. In deze fase wordt ingezet op het verkennen van de internationale markt en het uitwerken van kansrijke product-markt combinaties. Het business case model dat in Fase 1 is ontwikkeld is hiervoor een prima leidraad.

De gezamenlijke kennisontwikkeling en experimenten worden voortgezet, om te komen tot duidelijke recepten voor specifieke teelten. Verder zullen de verschillende belangen van de deelnemende partijen worden verenigd in een gezamenlijke strategie en bestendige samenwerkingsvorm.

Bron: Greenport West-Holland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!