Waterschappen blij met aandacht voor water

Waterschappen blij met aandacht voor water

De waterschappen vinden het goed dat er in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB aandacht is voor veilige dijken en de beschikbaarheid van zoetwater. Ook nemen de partijen het belang van water en bodem mee bij het bouwen van nieuwe woningen.

Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “De waterschappen zijn bij uitstek van de uitvoering; wij staan letterlijk en figuurlijk met de voeten in de klei. Dat wij vroegtijdig worden betrokken bij de voorbereiding van beleid en wetgeving is dan ook essentieel. Waterschappen dragen bij aan de grote maatschappelijke opgaven zoals wonen, de inrichting van Nederland en de energietransitie. Voor ons is het belangrijk wat beleid in de praktijk betekent voor veilig wonen achter de dijken, het voorkomen van wateroverlast en een watertekort. Wij kijken ook scherp mee naar de effecten op de waterkwaliteit in Nederland. Des te belangrijker dat wij de komende maanden intensief betrokken worden bij de verdere uitwerking.”

In het hoofdlijnenakkoord staat dat de dijken ook in de toekomst voldoende bescherming moeten blijven bieden. De waterschappen blijven hierin graag samenwerken met het Rijk in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De coalitie geeft aan toekomstbestendig te willen bouwen en daarbij rekening te houden met water, bodem, landschap en stedenbouwkundige kwaliteit. Ook is er terecht aandacht voor de beschikbaarheid van zoetwater voor onder meer waterberging, natuur en het voorkomen van schade door droogte.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!