Wat betekent akkoord voor de tuinbouw?

Wat betekent akkoord voor de tuinbouw?

Het regeerakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben gesloten is bekend gemaakt. Wij zetten enkele afspraken op een rij die direct of indirect van invloed zijn op ondernemers in de tuinbouw.

 • Werkgevers die buitenlands personeel inhuren worden verantwoordelijk voor de overlast en de kosten voor bijvoorbeeld opvang wanneer ze geen woning hebben.
 • Werkenden gaan minder belasting betalen. Daarvoor is 2 miljard euro gereserveerd. Mogelijk komt er een extra schijf in de inkomstenbelasting.
 • Kinderopvang wordt bijna gratis: de stelselherziening van het vorige kabinet wordt doorgezet.
 • De verhoging van de energiebelasting wordt deels teruggedraaid, er gaat 2,8 cent per kuub gas af. Ook recente belastingverhogingen voor vermogenden worden deels ongedaan gemaakt.
 • Ook in 2025 blijven de brandstofaccijnzen nog gelijk, maar daarna zullen die gaan stijgen met 21 cent per liter benzine. Voor diesel gaat het om 13 cent per liter.
 • Het stikstof- en mestprobleem moet worden opgelost door nieuwe Europese afspraken.
 • Beter busvervoer tussen dorpen op het platteland. Bij nieuwe buslijnen komt meer focus op de regio's, in plaats van de steden.
 • Er moeten vier nieuwe kerncentrales komen.
 • De verlaging van de mkb-winstvrijstelling wordt ongedaan gemaakt.
 • Bedrijven mogen een groter deel van hun renteuitgaven aftrekken van de winst en betalen daardoor minder belasting. De grens gaat van 20 naar 25 procent.
 • Grootverbruikers van gas gaan minder energiebelasting betalen.
 • Er komen strengere regels voor uitzendbureaus.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meest gelezen