Aandacht elektrificatie en CO2-hergebruik in Kamer

Aandacht elektrificatie en CO2-hergebruik in Kamer

Met het aannemen van de Wet fiscale maatregelen glastuinbouw op 19 december 2023 door de Eerste Kamer is er na twee jaar onzekerheid een pad afgesproken. Dit pad is misschien niet perfect, maar geeft ondernemers wél duidelijkheid en zekerheid om vooruit te kunnen plannen. Echter, om onze klimaatdoelen te halen zijn financiële prikkels alleen niet voldoende. Ook de juiste voorwaarden zijn essentieel. Glastuinbouw Nederland riep daarom de Tweede Kamer op om hiervoor aandacht te vragen. Tijdens het Commissiedebat Tuinbouw, Visserij en Biotechnologie van 8 februari 2024 gaven verscheidene Kamerleden hier gehoor aan.

Ondernemers zetten op het moment fors in op elektrificatie om hun warmtevraag te verduurzamen. De continue overschrijding van de EG-regeling laat die ambitie zien. Om elektrificatie mogelijk te maken is het noodzakelijk om knelpunten op te lossen. In antwoord op de vragen hierover van Kamerleden van de CU, Groenlinks-PvdA, PVV, VVD, SGP sprak minister Adema van LNV allereerst zijn waardering uit voor de glastuinbouwsector.

De minister gaf aan trots te zijn op de glastuinbouw, vanwege de ambities van de sector om in 2040 klimaatneutraal te zijn en ook omdat de glastuinbouw de eerste sector is met een eigen CO2-sectorsysteem. Aanvullend gaf de minister aan dat elektrificatie belangrijk is, maar dat zijn focus vooral ligt op aardwarmte en geothermie. Echter, vanuit de Tweede Kamer werd onder andere door de PVV gewezen op het feit dat dit voor solitaire glastuinbouwbedrijven vaak geen optie is, waarbij een solitair glasgroentenbedrijf uit West-Brabant als voorbeeld werd genoemd. De minister gaf aan graag meer over dit voorbeeld te horen.

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!