Wat beïnvloedt versheid en stevigheid van tomaten?

Wat beïnvloedt versheid en stevigheid van tomaten?

In de supermarkt beoordelen consumenten de kwaliteit van groente en fruit door te letten op verschillende eigenschappen, zoals kleur, stevigheid en versheid. Maar hoe beoordelen consumenten de versheid en stevigheid van tomaten thuis, terwijl ze de producten bereiden en daarna consumeren? Hoe hebben handelingen zoals het snijden van tomaten effect op de beoordeling van de tomaten?

In de publiek-private samenwerking Future Sensors & Digital Twins wordt onderzocht hoe versheid en houdbaarheid wordt beoordeeld en hoe we innovatieve methode, zoals non-destructieve sensoren, kunnen toepassen. Als onderdeel van dit project is er een onderzoek gedaan naar de invloed van handeling, alleen kijken en voelen of ook snijden, op versheid en stevigheid. Panelleden moesten de tomaten eerst beoordelen op zowel visuele eigenschappen als textuur door naar het product te kijken en te voelen. Daarna voerden de panelleden een snijdprotocol uit om dezelfde tomaten door te snijden en wederom de versheid en stevigheid te bepalen. Versheid en stevigheid werden gemiddeld 5-10% lager beoordeeld tijdens de eerste visuele test ten opzichte van de snijdtest. Voor medium tomaten werden er grotere verschillen gevonden in de beoordeling van versheid en stevigheid in vergelijking met cocktail tomaten. Verschillen tussen de twee testen waren ook groter voor oude tomaten in vergelijking met verse tomaten. Zowel voor versheid als stevigheid was er een positieve correlatie te vinden tussen de testen met een Pearson correlatie van 0.60 voor zowel versheid als stevigheid.

Uit dit onderzoek blijkt dat versheid en stevigheid lager worden beoordeeld tijdens beoordeling van visuele eigenschappen en textuur ten opzichte van het snijden van de producten. Dit kan betekenen dat consumenten producten niet kopen vanwege een lage versheidsperceptie in de winkel, terwijl het product nog als vers genoeg wordt beoordeeld tijdens het snijden.

Bron: Wageningen U&R BU Glastuinbouw

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!