Kikkererwten van Nederlandse bodem

Kikkererwten van Nederlandse bodem

Een primeur voor de Nederlandse landbouw; voor het eerst worden er op grote schaal kikkererwten gezaaid in Nederland. De afgelopen week is op landbouwbedrijven, van Groningen tot Limburg het zaaigoed de grond in gegaan, bij telers in Tollebeek, Borssele, ’t Zandt, Odoornerveen, Heeswijk-Dinther, Heerlen en Siddeburen. Dat zal in het najaar tot 30 ton kikkererwten van Nederlandse bodem opleveren. Kikkererwtenteelt is nieuw voor de Nederlandse landbouw. En Groentegoed kan met de oogst van 2024, voor wat betreft de kikkererwten, 100% Nederlands gaan werken.

Er is een groeiende vraag zichtbaar naar plantaardige eiwitten van eigen, Nederlandse teelt. De consument kiest van harte voor plantaardige eiwitten als die van Nederlandse bodem komen. Nederlandse eiwitboeren maken dat nu mogelijk. Daarmee is de Nederlandse kikkererwt opeens aan een snelle opmars begonnen. Dat zien ook pionier Groentegoed, maker van groentespreads uit Lopik, die veel kikkererwten verwerkt, en Laan Landbouw, kikkererwten-teler uit Tollebeek.

Van cateraars tot kinderopvang
De producent en aanbieder Groentegoed verwerkt kikkererwten in spreads als hummus, die worden geleverd aan tal van cateraars, kinderopvang-organisaties, winkels en online. Het oogstjaar 2023 was voor de kikkererwt van eigen bodem een jaar van verkennen en proberen. Met de oogst van dat jaar was al 10% van de kikkererwten die Groentegoed verwerkt, afkomstig van Nederlandse teelt. Met de oogst van najaar 2024 kan dat 100% worden. Groentegoed kan dan dus al zijn kikkererwtenspreads maken met Nederlandse kikkererwten.

Stimulerende maatregelen
De snelle opkomst van Nederlandse kikkererwten speelt tegen de achtergrond van ketensamenwerking tussen Groentegoed en de Producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland. De producentenorganisatie heeft als missie om de teelt, productie en consumptie van vlinderbloemige (droog te oogsten) eiwitgewassen van eigen bodem te vergroten door ketensamenwerkingen aan te gaan op basis van een gedeelde visie op waardecreatie. Plantaardige eiwitten van Nederlandse bodem leveren een essentiële bijdrage aan de verduurzaming van ons landbouwsysteem. De teelt van bijvoorbeeld een kikkererwt draagt bij aan een gezonde bodem, een toename van de biodiversiteit, een beperking van de CO2-uitstoot en een reductie van stikstof. Goed voor de boer, de bodem, de biodiversiteit en de burger. Henk Janknegt, voorzitter Eiwitboeren van Nederland zegt: “Door de samenwerking met Groentegoed kunnen we de teelt van kikkererwten op Nederlandse bodem verder uitbreiden. Dit biedt kansen voor onze leden. We zijn dan ook verheugd dat we samen met Groentegoed onze waardegedreven visie kunnen verwezenlijken.”

Met de toename is Groentegoed een aanjager in de teelt van kikkererwten van eigen bodem aan het worden. Albert van der Veen, een van de vaders van Groentegoed: “In alle bescheidenheid, we bouwen op het werk van de Producentenorganisatie Eiwittelers van Nederland. Dat de teelt kansrijk was, stond al langer vast. Maar het vermarkten van hun product was voor de telers nog een pittige opgave. Voor ons is dat vermarkten eigenlijk heel eenvoudig: onze afnemers willen het graag. Cateraars en eindgebruikers vinden het aantrekkelijk om te horen dat ze een Nederlands product op de boterham smeren, dat ook nog eens bijdraagt aan duurzame landbouw. Die vraag is er en die vraag is groot. Dus het groeiende aanbod aan Nederlandse kikkererwten zien we met belangstelling tegemoet. Wat ons betreft verwerken we alleen nog maar Nederlandse kikkererwten.”

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!