Handboek belicht warmtepomptechnieken

Handboek belicht warmtepomptechnieken

Elektrificatie is één van de belangrijkste verduurzamingspaden voor de glastuinbouw. In de praktijk vertaalt dat zich vooral in het gebruik van warmtepompen. Maar hoe werken die eigenlijk? Welke technieken zijn er? Hoe is een warmtepomp het beste in te zetten en wat gaat een glastuinbouwbedrijf dat kosten? Het Handboek Warmtepompen geeft antwoord op deze en andere vragen. Het boek is geschreven door Blueterra, in opdracht van Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV.

Het handboek dient als startpunt voor glastuinbouwondernemers die de potentie van de verschillende warmtepomptechnieken voor het eigen bedrijf in kaart willen brengen. Het handboek focust op warmtepomptoepassingen die worden gebruikt voor de baseload. Diverse aspecten komen aan bod, zoals: de werking van warmtepompen, verschillende energieconcepten, verschillende doorrekeningen, conclusies en andere belangrijke bijkomende zaken.

Maatwerkbijeenkomsten
Om de kennis over warmtepompen sectorbreed te delen en nog concreter te maken voor verschillende bedrijfstypes en praktijksituaties, zullen later dit jaar op aanvraag maatwerkbijeenkomsten plaatsvinden. Deze worden georganiseerd vanuit het programma Fossielvrij van Kas als Energiebron. Tijdens een maatwerkbijeenkomst wordt met telers uit een regio of met een gewasgroep, de kennis uit het handboek vertaald naar de verschillende praktijksituaties. De maatwerkbijeenkomsten worden de komende tijd inhoudelijk vormgegeven. Heb je interesse voor een maatwerkbijeenkomst? Meld je dan hier aan.

 

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!