Goede afspraken over uitzendarbeid onmisbaar

Goede afspraken over uitzendarbeid onmisbaar

Het werk in de glastuinbouw wordt in grote mate bepaald door natuurlijke en klimatologische omstandigheden. Werkgevers hebben daarom naast hun vaste kern een behoorlijke flexibele schil nodig. Vooral inlenen via een uitzendbureau komt veel voor. Een goed werkgever zorgt voor goede arbeidsomstandigheden en dat alle werkenden in het bedrijf veilig kunnen werken. Volgens de Arbowet en Arbeidstijdenswet zijn uitzendkrachten gelijk aan werknemers in loondienst. Dat betekent dat je als inlener van uitzendkrachten werkgever bent en moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek, een goede werkinstructie en het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ook heb je als bedrijf te maken met de uitzendorganisatie. Het is daarom belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de uitzendorganisatie over veilig en gezond werken. Omdat het werk vaak van tijdelijke aard is, kunnen er daarnaast specifieke aandachtspunten zijn voor uitzendkrachten. Denk aan:

  •     Informatieachterstand over het werk, de risico’s en afspraken hierover.
  •     Onzekere positie van de uitzendkracht, angst om zaken kenbaar te maken omdat men het werk niet wil kwijtraken.
  •     Minder binding met collega’s door het tijdelijke karakter van het werk.

Veel uitzendkrachten zijn anderstalig. Bekijk ook de arbocatalogustekst Anderstalige en laaggeletterde medewerkers

Werken met flexibele arbeidsrelaties vraagt extra aandacht. Zeker als het officiële werkgeverschap bij een ander ligt. Extra aandacht voor wet- en regelgeving, voor risico’s en aansprakelijkheid is belangrijk. Om de uitdagingen het hoofd te kunnen is de checklist voor ondernemers beschikbaar. In de checklist worden vanuit diverse invalshoeken het werken met inlenen van derden behandeld met praktische informatie en handreikingen.

 

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!