Blog: Het belang van "fresh water"?

Blog: Het belang van fresh water?

Een weblog van Hans Ligtenberg. Hij is oud-docent Groene bedrijfskunde aan de Hogeschool Inholland in Delft en als vrijwilliger actief bij PUM. Deze weblog schreef hij exclusief voor Goedemorgen.

Water is een kostbaar goedje waar het leven op onze aarde sterk van afhankelijk is. Leven op aarde is niet mogelijk zonder "fresh water". Nu lijkt het dat wij met al die oceanen een enorme hoeveelheid water beschikbaar hebben, echter slechts 2% van de hoeveelheid water op aarde is "fresh water", een schaars goedje dus.

Nu maken deskundigen zich enorme zorgen over de enorme droogtes en hittegolven in Europa, om over Afrika nog maar te zwijgen. Het klimaat is toch aan het veranderen, de temperatuur neemt nog steeds toe. Een consequentie van door de mens veroorzaakte klimaatverandering in combinatie van een verschuivende golfstroom. Dit alles heeft ook behoorlijke ecologische en economische gevolgen.  In een aantal Europese landen ligt het waterverbruik al hoger dan de hoeveelheid regen- en rivierwater die jaarlijks beschikbaar komen. Op vele plaatsen daalt het grondwaterniveau (met alle gevolgen van dien). Het tekort aan "fresh water" heeft op termijn een enorme invloed op de wereldeconomie en ook giga geopolitieke gevolgen (grote groepen mensen slaan op de vlucht voor de droogte). Hierbij een opsomming van mogelijke knelpunten die op ons afkomen als wij niet verstandig met de beschikbaarheid van "fresh water" omgaan.

  • Minder voedselproductie in Europa en andere continenten, met het risico dat grenzen voor de export van voedsel gesloten worden
  • Logistieke problemen omdat de lage waterstand het vervoer per water sterk vermindert, hetgeen weer sterk prijsverhogend werkt
  • Alle industrieën die koelwater gebruiken moeten hun productie staken of verminderen
  • Energieproblemen omdat in Frankrijk vorig jaar kerncentrales stilgelegd werden vanwege een tekort aan koelwater.
  • Recent nog drinkwaterwaterproblemen in Noord Holland omdat de datacenters teveel drinkwater gebruiken voor de koeling van hun hightech-apparatuur
  • De prijs van drinkwater zal toenemen. Vooral in de landen waar geen hygiënische infrastructuur voor veilig drinkwater aanwezig is. Drinkwater is daar alleen beschikbaar in plastic flessen zonder statiegeld (plastic = milieuprobleem van de eerste orde) en wordt veelal geleverd door de grote voedselproducenten (Nestle heeft/had ooit meer dan 70 verschillende merken drinkwater, produceerde in meer dan 100 fabrieken, een geweldige cash cow en verdienmodel).
  • Export- en import moeilijkheden van landbouwproducten en voedsel
  • Om over de milieuschade en schade aan de biodiversiteit nog maar te zwijgen

Uiteraard zal men meer moeten doen aan het hergebruik van water. Als Nederlandse tuinbouw hebben wij hier veel ervaring mee en de wereld ook wat te bieden. Qua watergebruik is de Nederlandse tuinbouw een excellent voorbeeld van zuinig en zorgvuldig omgaan met water.

Deze column is gebaseerd op enkele actuele MO-publicaties


Bron: Hans Ligtenberg

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!