Veiligheidsprotocol blijft van kracht

27-05-2020    10:13   |    Glastuinbouw Nederland

Voor de agrarische sectoren, waaronder de glastuinbouw, is veilig werken, veilig reizen en veilig wonen van levensbelang. Tijdens de coronacrisis meer dan ooit. Omdat deze situatie langere tijd gaat duren, heeft Stigas, in samenwerking met Taskforce Arbeid van LTO Nederland, FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen, hier weken geleden al een protocol voor opgesteld. Die regels blijven onverminderd van kracht, ook nu de bewegingsvrijheid in Nederland weer wat groter wordt.

De actuele, zorgwekkende situatie rond arbeidsmigranten in andere sectoren benadrukken nog maar eens de absolute noodzaak van het strikt hanteren van de duidelijke richtlijnen in het protocol voor de agrarische sector.

De uitgangspunten zijn en blijven:

  •     De maatregelen van het RIVM;
  •     Minimaal 1,5 m afstand houden;
  •     Beperk contacten;
  •     Maximale bescherming van werkgevers en werknemers.

De regels van het RIVM
Het protocol geeft werkgevers en werknemers duidelijke richtlijnen. Daarnaast dient het als basis voor maatwerkoplossingen per agrarische deelsector. De agrarische sectoren die tot de voedselketen behoren, vallen onder de cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende houden tijdens de coronacrisis. Op instructie van het RIVM blijven werknemers in deze beroepen pas thuis als zij zelf klachten met koorts hebben (38,0° C of hoger).

De regels van het RIVM zijn:

  •     Ga niet naar je werk als je een corona-infectie hebt;
  •     Ga niet naar je werk als je koorts hebt;
  •     Ga pas weer naar je werk als je minimaal 24 uur klachtenvrij bent.

Veilig reizen
In het Coronaprotocol Veilig Werken, Reizen en Wonen is vorige week een wijziging aangebracht met betrekking tot het reizen met een bedrijfsbus. De toevoegingen zijn als volgt:

  •     Bij twee personen in één bus, bestuurder en in dambord erachter de tweede persoon;
  •     Bij drie personen of meer in één bus, één persoon per rij waarbij anderhalve meter afstand is gegarandeerd en in dambord opstelling.

Arbeidshygiënische strategie
Om te bepalen wat veilig werken tijdens de coronacrisis inhoudt, wordt de arbeidshygiënische strategie gehanteerd. Dit betekent dat een ondernemer allereerst kijkt of het risico bij de bron kan worden aangepakt. Dat is de beste oplossing uit het oogpunt van veiligheid. Pas als dat niet kan, is het noodzaak om andere maatregelen te nemen.

Klik hier voor de complete tekst van het protocol op de website van Glastuinbouw Nederland

Klik hier voor de tekst van het protocol in het Pools, Engels ofRoemeens


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Mamabubbel...

In het afgelopen jaar hebben moeders meer rollen vervuld dan ooit. Vaak vanuit huis zijn de moeders: juf, kok,...