'Tuinbouwakkoord biedt energieke impuls'

15-03-2019    09:39   |    Goedemorgen

'Voor de glastuinbouwsector is dit een belangrijke eerste stap van een intensieve samenwerking tussen de Rijksoverheid, provincies, Greenports NL, kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Dit akkoord biedt de Nederlandse glastuinbouw een energieke impuls op het gebied van plantgezondheid, arbeidsmarkt, energieverduurzaming en de modernisering van het teeltareaal,' aldus Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Glastuinbouw Nederland ondertekende donderdag samen met tientallen andere sectororganisaties en -bedrijven het Nationaal Tuinbouwakkoord. Ook minister Schouten (LNV) zette haar handtekening: ‘De Nederlandse tuinbouw staat voor dynamisch en vooruitstrevend ondernemerschap. Dit zien we terug in het Tuinbouwakkoord, waarmee richting wordt gegeven aan een volledig circulaire tuinbouwsector. Dat waar de tuinbouw al jaren in voorop loopt gaan we via de omschakeling naar kringlooplandbouw in een breder verband doen: zorgvuldig grondstoffen gebruiken, voedselverspilling verminderen en schadelijke uitstoot voorkomen. Ik teken ervoor.’

Stimulans
Van der Tak: 'Dit akkoord is een extra stimulans om de gehele keten van de glastuinbouw aantrekkelijker, duurzamer en vitaler te maken. We hebben als sectorpartijen gehoor gegeven aan het verzoek van minister Schouten om de gemeenschappelijke uitdagingen in kaart te brengen. Nu verwacht ik van de minister realistische wet- en regelgeving om de transitiepaden op een economisch en maatschappelijk verantwoorde manier af te kunnen leggen.' 

Versterking
Via zeven prioriteiten zet de gehele tuinbouwsector in op een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie. Deze prioriteiten zijn energie, ruimtelijke inrichting, vers-logistiek, gezonde planten en mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs en internationalisering. Jaap Bond, voorzitter van Greenports Nederland, zegt over het akkoord: ‘Met dit Tuinbouwakkoord slaan we als gehele sector de handen ineen, om mondiaal koploper te blijven en als tuinbouw bij te dragen aan maatschappelijke opgaven.’

Circulaire tuinbouw
De rode draad van de gemaakte afspraken is het in praktijk brengen van de circulaire tuinbouw. Hiermee wil Glastuinbouw Nederland resultaat bereiken, namelijk gezonde voeding en gezonde leefstijl voor mensen, door gezonde teelten en gewassen in de productie van de groente-, fruit- en sierteeltsector, klimaatneutrale energie, schoon water en een leefbare omgeving in de glastuinbouwgebieden, alsmede goed opgeleid personeel in deze sterke bedrijfstak, met een hoge exportwaarde voor Nederland. De gekozen richting sluit naadloos aan bij de Verantwoorde Glastuinbouw, dé toekomstvisie van Glastuinbouw Nederland, met de Circulaire Kas als leidraad.
Transitietafels gaan met de thema's aan de slag. De beleidsspecialisten en voorzitter van Glastuinbouw Nederland zijn hierbij nauw betrokken.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Throwback: Girlpower!

Gedurende de zomerperiode zetten we op deze plek in de nieuwsbrief elke dinsdag en donderdag een 'throwback' naar een bijzonder, opvallend,...