Strenger toezicht op voedselfraude

13-03-2018    10:43   |    AgriHolland

Om een antwoord te bieden op de bezorgdheid van consumenten over voedselkwaliteit en frauduleuze praktijken met betrekking tot voedsel, zal de Europese Commissie op dinsdag 13 maart een Kenniscentrum voedselfraude en voedselkwaliteit oprichten, dat door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek wordt beheerd.

Het Kenniscentrum voedselfraude en voedselkwaliteit is een netwerk van deskundigen van binnen en buiten de Europese Unie dat de beleidsmakers en nationale overheden zal ondersteunen door toegang te verlenen tot geactualiseerde wetenschappelijke kennis over voedselfraude en problemen met voedselkwaliteit.

Bezorgdheid over voedselfraude en voedselkwaliteit ondermijnt het vertrouwen van consumenten en berokkent schade aan de hele voedselvoorzieningsketen in Europa, van landbouwers tot detailhandelaars. Recentelijk hebben zich gevallen voorgedaan van voedselfraude met onder andere olijfolie, wijn, honing, vis, zuivelproducten en vlees en pluimvee. Daarnaast kunnen consumenten het slachtoffer worden van oneerlijke handelspraktijken, met name wat betreft voedselproducten met aanzienlijke verschillen in samenstelling die op verschillende markten in een vergelijkbare verpakking worden aangeboden.

Het Kenniscentrum voedselfraude en voedselkwaliteit is belast met:

  • de coördinatie van markttoezichtsactiviteiten, bijvoorbeeld op de samenstelling en sensorische eigenschappen van voedsel dat in dezelfde verpakking en onder hetzelfde merk op verschillende markten in de Europese Unie wordt aangeboden;
  • het beheer van een systeem voor vroegtijdige waarschuwing en informatie over voedselfraude, bijvoorbeeld via mediamonitoring en bekendmaking van deze informatie aan het grote publiek;
  • de koppeling van informatiesystemen van de lidstaten en de Europese Commissie, bijvoorbeeld databanken waarin de samenstelling van bepaalde voedingsmiddelen zoals wijn of olijfolie wordt beschreven;
  • ontwikkeling van landspecifieke kennis, bijvoorbeeld door de competenties en de laboratoriuminfrastructuur in lidstaten in kaart te brengen.

Het kenniscentrum zal zorgen voor de opmaak van nieuwsbrieven, interactieve kaarten, databanken en regelmatige verslagen, en deze informatie openbaar toegankelijk maken. Het kenniscentrum zal volledig door de Europese Commissie worden gefinancierd. De grootte van de verschillende deskundigengroepen zal afhangen van het onderwerp waarop zij zich richten. Het kenniscentrum zal een aanvulling vormen op het EU-voedselfraudenetwerk door op te treden als een schakel tussen wetenschap en beleidsvorming.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Nieuw wandje

Vandaag gaan we verhuizen! Niet naar een ander pand, maar naar nieuwe werkplekken.

VIDEO: De reis van de kerststerren

Selecta One kweekt de stek voor de poinsettia's op in Oeganda. In deze video vertelt de manager van de farm in Oeganda over de reis die de...