Pijnacker-Nootdorp wil voorkeursrecht grondverkoop

14-01-2020    10:16   |    AgriHolland

Het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft op 7 januari besloten op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten gronden aan te wijzen waarop het voorkeursrecht van toepassing wordt.

Aan de gronden is in de toekomst de bestemming ‘woongebied’ toegedacht. Nu heeft de grond nog de bestemming van glastuinbouwgebied De vestiging van het voorkeursrecht heeft tot gevolg dat de eigenaar van een aangewezen perceel bij een geplande verkoop de grond eerst aan de gemeente te koop moet aanbieden. Het besluit is in principe gedurende 3 maanden van kracht.

Het besluit van de gemeente heeft betrekking op de glastuinbouwgebieden Balijade, Dwarskade, Overgauw en Rijskade. De kadastrale tekeningen van de gebieden zijn te vinden op de website van de gemeente. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van zes weken dat het besluit ter inzage ligt schriftelijk bezwaar maken tegen de aanwijzing, door een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Bezwaarden kunnen ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

De Horti 20 aller tijden

Tijdens de Dag van de Tuinbouw kon je gisteren ook naar de 'Horti 20 aller tijden' luisteren, een lijst met...

Winnen met Oreon

Vanochtend kon je tussen 10 en 12 luisteren naar de tweede uitzending van LED’S. GO. LIVE. with Oreon op...