Europese werkgroep groenten en fruit bijeen in Brussel

16-05-2019    11:53   |    Goedemorgen

Samen knokken voor een effectief middelenpakket voor kleine teelten (minor uses) in Europa blijft noodzakelijk. Mede daarom is er een Europese werkgroep de Europese Commodity Expert Groups voor Fruit en Groenten in het leven geroepen, waarin deelnemers van de verschillende EU lidstaten en Zwitserland samenwerken om oplossingen te vinden voor de steeds groter wordende lijst aan knelpunten.

Afgevaardigden van België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Sweden, Spanje, Portugal, Griekenland, Hongarije, Letland, Oostenrijk, Polen, Denemarken, Nederland en Zwitserland waren in Brussel bijeen om een groot aantal gezamenlijke projecten op het gebied van kleine toepassingen in groente- en fruitteelten door te spreken. Deze projecten zijn geïnitieerd en worden uitgevoerd door deelnemers van de werkgroep.

Groot aantal onderwerpen
Tijdens de bijeenkomst werd een update gegeven van de verschillende projecten die op het gebied van onkruidbeheersing, insecten en ziektebeheersing lopen. Een tiental projecten is geïnitieerd rondom stoffen zoals clethodim (onkruidbeheersing), flonicamid (luisbeheersing), oxathiapiprolin (valse meeldauwbeheersing). De vertegenwoordigers van de lidstaten hebben de projecten zelf opgestart en polsen of er bij andere landen interesse is om te participeren. 

Verdampingszwavel
Nederland trekt het verdampingszwaveldossier. Verdampingszwavel ter voorkoming van echte meeldauw is voor Europese glastuinbouwteelten een belangrijk dossier. Er is enige vooruitgang geboekt.
In Frankrijk is een erkenning van Fluodisouffre (UPL) en de Spaanse toelatingshouder Afepasa heeft een dossier ingediend in Nederland (Ctgb) voor de erkenning van hun zwaveltablet, om hiermee een zeer breed etiket te kunnen borgen voor de toekomst. In Nederland heeft dit middel nog steeds de RUB+status.

Glastuinbouw
Daar andere EU lidstaten de nadruk van knelpunten nogal eens leggen in de open teelten, blijft het belangrijk in deze werkgroep te participeren. Hiermee blijft Nederland aandacht vragen voor de glastuinbouwteelten en om te bekijken of in projecten ook geparticipeerd kan worden in voor Nederland specifieke knelpunten.

Bron: Glastuinbouw Nederland


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Horti workout

Afgelopen week in de BoereGoed Buurtkas: een echte, ongeëvenaarde evening workout met Kim Helderman and...