Enquête: brede kritiek op digitalisering FloraHolland

27-01-2021    10:00   |    Goedemorgen

De digitalisering zoals deze in de huidige vorm door Royal FloraHolland wordt uitgerold is niet dat wat veel telers en handelaren voor ogen hebben. Een belangrijk deel van de bedrijven ziet het zelfs als een bedreiging voor hun bedrijfsvoering zo blijkt uit de enquête van Flora Futura die recent door 860 kwekers, handelaren en overige betrokkenen werd ingevuld.

Bijna de helft van de bedrijven (48,6%) ziet in het huidige beeldveilen een bedreiging voor hun eigen bedrijfsvoering en dat geldt nog meer voor de handelaren (54,7%) Slechts 12% van alle bedrijven gaat met plezier rechtstreeks werken in het nieuwe platform Floriday. Zeker handelaren zijn met 44,8% niet enthousiast. De stappen die worden gezet richting digitalisering vindt 44,3% onvoldoende doordacht terwijl 45,7% het te snel vindt gaan en er geen weg terug is.

De enquête die werd ingevuld door 558 kwekers, 249 handelsbedrijven en 69 overige bedrijven laat duidelijk zien dat veel bedrijven zich niet prettig voelen bij de ontwikkelingen bij Royal FloraHolland. Veel bedrijven geven aan niet tegen digitalisering te zijn maar wel zoals deze momenteel door de veiling wordt geïmplementeerd.

In het bijzonder het volledig verdwijnen van een fysieke klok is voor velen onbespreekbaar. Bijna 80% van de kwekers en de handelaren wil een fysieke klok in combinatie met landelijk veilen of vergelijkbaar met de huidige situatie. En dan gaat het niet alleen over niche producten. Ook voor bijvoorbeeld nieuwe producten, seizoensproducten, exclusieve producten, producten van topkwaliteit, producten met hoge emotionele waarde en buiten geteelde producten is fysiek veilen van belang. Aldus de betreffende telers en veel van de handelsbedrijven.

Op de vraag wie er rechtstreeks gaat werken in het nieuwe Floriday bleek uit de vaak felle reacties dat het enthousiasme beperkt is. ‘Digitaliseren doe je omdat het makkelijker, goedkoper of inzichtelijker wordt, dat is met Floriday niet het geval’. Zeker handelaren geven aan het platform omslachtig, duur en niet flexibel te vinden met nog te veel fouten of manco’s. Een deel (44,8%) zegt echter dat zij geen keus hebben en wel met Floriday aan de slag zullen moeten. Dat geldt ook voor veel kwekers (36,7%) maar daar staat gebruik van hun eigen software pakket op de eerste plaats (40,7%).

Het kritische oordeel over de digitalisering van Royal FloraHolland hangt deels ook samen met de opmerkingen over de communicatie van de veiling. Slechts 11,1% geeft aan tevreden te zijn, 29,2% is tevreden maar ziet nog wel enkele verbeterpunten en 59,7% is ontevreden met de wijze van communiceren van Royal FloraHolland.

Veel gemaakte opmerkingen door zowel kwekers als handelsbedrijven zijn ‘alles is al besloten’, ‘er wordt niet geluisterd naar suggesties’. ‘vragen die worden gesteld worden niet beantwoord’. ‘je kan nergens terecht met je vragen’, ‘je ziet niemand of hoort niemand’. Daar tegenover staat dat veel van de mensen die positief zijn over de communicatie aangeven een vast aanspreekpunt of accountmanager te hebben.   

De achterban van Flora Futura is blij met de enorme hoeveelheid reacties op de enquête en vooral ook met de moeite die is genomen om de antwoorden te onderbouwen en te voorzien van suggesties. Dit geeft de organisatie de mogelijkheid om in gesprek met Royal FloraHolland de resultaten niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief toe te lichten.

Bovenstaande resultaten zijn slechts een greep uit de vragen in de enquête en toegespitst op de digitalisering. De komende weken zal Flora Futura daarom met regelmaat via de social media-kanalen en de website van Flora Futura communiceren over de overige uitkomsten.  

Flora Futura is een vakvereniging waarvan zowel telers als handelaren in bloemen en  planten lid zijn. Deze unieke samenwerking maakt het mogelijk om belangen te behartigen die voor beide doelgroepen relevant zijn.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Luister terug: Studio 0174

ACTUEEL HORTI THEMA - In het kader van het actuele horti thema Marketing & Communicatie sloot Wilfred Fransen...