Combinatie ontzouting en terugwinning nitraat getest

15-09-2020    10:48   |    Glastuinbouwwaterproof.nl

Voortdurend hergebruik van drainwater is alleen mogelijk als het natriumgehalte niet te hoog oploopt. Een ontzoutingsinstallatie kan uitkomst bieden. Dan is wel terugwinning van nitraat wenselijk. Het prototype werkt; nu lopen er testen op zes tuinbouwbedrijven.

De startup Water Future vertaalt een membraantechniek, die oorspronkelijk is ontwikkeld bij Fujifilm, naar kleinschalige toepassingen. De twee initiatiefnemers, Willem van Baak en Emad Khatibzadeh, richten zich in de eerste plaats op de tuinbouw. “Met deze membranen kunnen we zouten ion-selectief verwijderen”, vertelt Van Baak. “Door een speciale afstotende laag laat het membraan alleen éénwaardige ionen door, zoals Na+, Cl-, K+ en NO3-. Aan de buitenkant van het membraan plaatsen we een kathode en een anode die de elementen aantrekken door het membraan heen. Het systeem gebruikt weinig elektriciteit, veel minder dan bijvoorbeeld omgekeerde osmose of nanofiltratie.”

Lozing zonder bezwaren

Aan de ene kant van het membraan hopen zich de zouten op, aan de andere kant blijft het drainwater inclusief de gewasbeschermingsmiddelen. Het water met de zouten kan vervolgens worden geloosd. “Met deze techniek verdwijnt echter ook kaliumnitraat uit het drainwater, terwijl je dat eigenlijk wilt hergebruiken. Daarom hebben we na de ontzouting een extra stap ingebouwd om het kaliumnitraat terug te winnen”, vertelt Van Baak.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Regels ACM eerlijke claims

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vuistregels opgesteld voor duurzaamheidsclaims die bedrijven...