Blog: 'Kolen, olie of gas...?'

07-02-2018    09:22   |    Goedemorgen

Een weblog van Bart Sosef. Hij is directeur van gewasbeschermingsspecialist Biobest Nederland. Sosef schrijft de weblog exclusief voor Goedemorgen.

Na een relatief rustig periode donderde het kortgeleden weer in Groningen. De gevolgen waren groot en de politiek, maar vooral de eigenaren achter de NAM hebben een blanco cheque afgegeven om de gevolgen van de gaswinning te compenseren. We zullen ons met het terugschroeven van de gaswinning moeten voorbereiden op een afscheid van Nederlands aardgas. En ergens in Monster staat een schuur met de profetische spreuk: “kolen, olie of gas, ik wou dat ik er was”....de noodzaak tot inspelen op externe ontwikkelingen is van alle tijden.

Energie, maar ook arbeid en gewasbescherming zijn belangrijke dossiers waarbij maatschappelijke ontwikkelingen impact hebben op het verdienmodel in de glastuinbouw. Juist door hier steeds op in te spelen en gevoelig te zijn voor het maatschappelijk debat kan de glastuinbouw op deze dossiers proberen de beste voorwaarden te bedingen. Niet door achter de kar te gaan hangen en de randjes van regelgeving op te zoeken. Recente schandalen in andere agrarische sectoren als de pluimveehouderij (Fipronil) en veehouderij (mestboekhouding, fraude met kalverregistratie) zijn recent praktijken aan het licht gekomen die ervoor hebben gezorgd dat de EU en NL overheid deze sectoren met argusogen beoordelen. Geen ruimte voor soepelheid meer, Zero tolerance voor minister Schouten c.s.. Zou een dergelijk schandaal in de glastuinbouw ook mogelijk zijn? Ik sluit het niet uit.

De beste manier om niet in het beklaagdenbankje terecht te komen is door in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en van bedreigingen een kans te maken je als ondernemer van anderen te onderscheiden. Een mooi voorbeeld hiervan is Ter Laak orchideeen. In gesprekken met klanten merk ik wel dat de meesten zich bewust zijn van de noodzaak om met de stroom mee te roeien om te blijven ondernemen. Ach en wee verhalen blijven achterwege. De invloed van de maatschappij op het bedrijfsleven is een gegeven waar niemand aan ontkomt, ook een gigant als Volkswagen niet. Zorg er dus voor dat je als ondernemer hiervoor een antenne opzet en kijk eens door de bril van een kritische consument naar je bedrijfsvoering, wat zou er dan morgen anders moeten?


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws