Blog: 'It’s raining cats and dogs'

09-09-2020    09:21   |    Joost Joling

Een weblog van Joost Joling. Hij is Technisch Commercieel Manager NL bij Tradecorp, onderdeel van de Rovensa Groep. Joost schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

It’s raining cats and dogs is een Engels spreekwoord en betekent ‘het regent pijpenstelen’.

Deze pijpenstelen hebben we de afgelopen zomers nauwelijks gehad, wat een enorme droogte tot gevolg heeft gehad. Het neerslagtekort nadert namelijk die van de zomer van 1976.

Ik woon zelf in de Achterhoek en als je om je heen kijkt dan zie je de impact van deze droogte. Sloten staan droog en veel gewassen zijn verdroogd. Het waterschap probeert het water zo lang mogelijk vast te houden door te stuwen, maar als er geen aanvoer meer is van water dan houdt dit ook een keer op. Gevolg is vaak een sproeiverbod, met alle gevolgen van dien.

In Nederland zijn we gewend om het water dat we hebben zo snel mogelijk weer af te voeren, maar niet te bufferen. In de winter valt er over het algemeen voldoende regen, in de zomer komen we tekort.  Hier zouden we veel meer oog voor moeten hebben. Zo wordt er in de tuinbouw al wel water opgeslagen in bassins. Bij de vollegrondsteelten zien we dit nog nauwelijks. Hier wordt ook nog volop beregend, maar er zijn gebieden waar dit überhaupt niet kan. Er zijn trouwens waterschappen die een subsidieregeling hebben voor het opslaan van water. Het is eigenlijk vreemd dat de Rijn gemiddeld circa 2200 m³/s afvoert en dat er in de zomer een tekort aan water is.  Zo las ik afgelopen weekend een plan om de Veluwe, droogtegebied bij uitstek, van IJsselwater te voorzien door het via een buizenstelsel naar de Veluwe te pompen en te laten infiltreren in de bodem. Een plan uit de jaren vijftig dat nu ineens heel actueel is met een relatief beperkte investering.

Bij de vollegrondsteelten en met name op de hoge zandgronden en gebieden waar niet beregend kan worden zal er goed gekeken moeten worden naar de mogelijkheden voor opslag van water, bufferen en efficiëntere manieren om water te geven door bijvoorbeeld druppelbevloeiing.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Regels ACM eerlijke claims

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vuistregels opgesteld voor duurzaamheidsclaims die bedrijven...