Blog: Één op de acht mensen op aarde is chronisch ondervoed

22-03-2019    08:35   |    Goedemorgen

Een weblog van Sjaak Bakker. Hij is Managing Director Ridder Growing Solutions. Bakker schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

“Over veertig jaar hebben we een serieus probleem. En het heet voedseltekort. Voor het eerst in de historie van onze soort zal de voedselproductie wereldwijd beperkt worden door een tekort aan land, water en energie. Dat stellen onderzoekers.
Tegen 2050 telt onze planeet ongeveer dertig procent meer inwoners. Daarmee komen we uit op negen miljard mensen. Om aan de vraag naar voedsel te blijven voldoen, moet de productie met zeventig procent omhoog. En dat gaat – zoals het er nu naar uitziet – niet lukken.”

Bovenstaand artikel kwam ik onlangs tegen op een wetenschappelijk forum. Niets nieuws, want veel technische tuinbouwtoeleveranciers hebben hun doelen en innovatieagenda al geruime tijd gericht op dit probleem. Of liever het voorkomen ervan. Eén van de oplossingen wordt gezocht in het toepassen van vernieuwende technologie om gewassen dicht tegen- of in de grote steden te produceren. In onze sector natuurlijk alom bekend als urban of vertical farming. Deze nieuwe ontwikkeling werd in 2017 door Grand View Research Inc. ingeschaald op een groei naar 9,9 miljard in 2025. Niet vreemd dat investeerders, funding en entrepreneurs elkaar weten te vinden om vooruitstrevende projecten te realiseren.

Zo was ook het geval bij het vooruitstrevende Zweedse Plantagon; hethypermoderne vertical farming initiatief dat een teeltlocatie onder de 84 meter hoge DN Skrapen toren in Stockholm realiseerde. De voortuitzichten leken veelbelovend en er werden plannen gemaakt om in 2020 nog eens10 van deze geavanceerde projecten op locaties in binnensteden te bouwen. Met maar liefst 55 internationaal geaccepteerde patenten waren zij een belangrijker voorloper op het gebied van innovatieve vertical farming technieken. Teleurstellend om te lezen dat per 1 maart jl. het faillissement van Plantagon moest worden aangevraagd.

Zonder mij schuldig te willen maken aan wijsheden achteraf, zie je dat dergelijke grootschalige innovatieve projecten zelden in één keer slagen. Toch zijn pioniers als Plantagon broodnodig. Maar wie heeft er zulke diepe zakken om na een dergelijke tegenslag weer op te krabbelen om een tweede toren te bouwen? We zullen lering moeten trekken uit onze “misstappen” om steeds een stapje voorwaarts te maken. Opgeven is immers geen optie.  

In de Verenigde Staten werd vorig jaar ‘s werelds grootste vertical farm gebouwd voor ca 40 miljoen dollar. Maar ook kleinere initiatieven zoals de groeicellen in de 40ft zeecontainers blijven interessant. Zeker als jij kijkt naar de mogelijkheden die er zijn in de hoek van alternatieve gewassen of het produceren op locaties waar we het met conventionele teeltmethodes gewoon niet gaan reden. Ooit hoorde ik de uitspraak “Als je hard wil gaan, ga dan alleen. Wanneer je ver wilt komen, ga dan samen.”

Welke rol is er weggelegd voor de MKB georganiseerde tuinbouwtoeleveranciers? Ik denk dat het met het innovatiebudget van ons soort kennisbedrijven alleen niet gaat gebeuren. Overheden, kennisinstituten, investeerders en met name vernieuwers in de IT zullen de krachten moeten bundelen. Met de nadruk op moeten. Want; eén op de acht is er echt al één teveel.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Lagere boete voor Bayer

De boete die het Duitse chemieconcern Bayer moet betalen aan een man die zegt kanker te hebben gekregen van het veelvuldig gebruik van het...

Update Spoorboekje Banenafspraak

32% van de leden van Glastuinbouw Nederland heeft aangegeven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te hebben. 24% geeft aan...